Unity 2

O produktu

Termická desorpce (TD) je vysoce univerzální, citlivá a efektivní technika přípravy vzorků pro měření těkavých a částečně těkavých organických sloučenin (VOC a SVOC) ve vzduchu a různých materiálech. Umožňuje bez použití extrakce přímou analýzu vzorku na GC/GC-MS.

TD je kompaktibilní s mnoha GC a zrychluje analýzu vzorků od acetylenu a freonů až po uhlovodíky s vyšší teplotou varu až po n-C40, ftalátových změkčovadel a třeba i benzo-α-pyren. Rovněž umožňuje kvantitativní analýzu některých anorganických plynů, včetně oxidu dusného, SF6, CS2 a H2S .

Hlavní aplikace zahrnují
 • monitorování ovzduší na životní prostředí a pracoviště
 • civilní obrana a forenzní analýza
 • testování emisí různých materiálů
 • potraviny, chuť a vůně profilování

Termická desorpce je nyní uznávána jako vhodná technika pro monitorování ovzduší (na pracovišti a životního prostředí), a je součástí mnoha mezinárodních standardních metod. Splňuje požadavky norem:
EN ISO 16017, ISO 16000-6, EN 14662 (části 1 a 4), ASTM D6196, US EPA TO-15 (kanystry) a TO-17(trubky), NIOSH 2549, UK Environment Agency pokyny k skládkového plynu (LFGH 04) a US EPA pokyny pro on-line sledování prekurzoru ozónu.
Všechny TD systémy nabízejí plný soulad se všemi těmito standardy.

UNITY 2
 • je kompaktibilní s trubičkami 3,5 x 0,25 palce nebo 4,5" x 6 mm,
 • je vhodná pro měření v rozsahu ppt – ppm a %
 • nepotřebuje chladící medium
 • umožňuje provádět opakovanou analýzu
UNITY 2
Lze použít samostatně s ručním dávkováním trubiček nebo spojit s následujícími technikami
 1. Autosamper na 100 trubiček – Ultra100
 2. Kanystry – CIA s Serie2 Air server
 3. Automatická identifikace trubiček - TubeTag
 4. Head space technika – HS5-TD
 5. On line monitoring - TT24-7
 6. Klimatická komora – MicroChamber/Thermal Extractor
Další příslušenství
 1. TC20 – kondicionační jednotka
 2. MTS – 32 – automatické vzorkovací zařízení pro vzorkování po dobu 40 hodin
 3. Bio-VOC – zařízení pro odběr dechu
 4. a další