Termická desorpce

Unity 2
Termická desorpce (TD) je vysoce univerzální, citlivá a efektivní technika přípravy vzorků pro měření těkavých a částečně těkavých organických sloučenin (VOC a SVOC) ve vzduchu a různých materiálech. Umožňuje bez použití extrakce přímou analýzu vzorku na GC/GC-MS.

Detail

Termická disorpce

Termická desorpce (TD) je vysoce univerzální, citlivá a efektivní technika přípravy vzorků pro měření těkavých a částečně těkavých organických sloučenin (VOC a SVOC) ve vzduchu a různých materiálech. Umožňuje bez použití extrakce přímou analýzu vzorku na GC/GC-MS.

Jedná se o proces, kdy se vzorek nahřeje na vysokou teplotu a tím se uvolní těkavé látky, které jsou následně analyzovány na chromatografu s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Tato technika se používá například k analýze znečištění ovzduší nebo k analýze aromatických uhlovodíků v půdě . Pořiďte si špičková zařízení jako je například Unity 2 .

unity.jpg
Zařízení pro termickou disorpci Unity 2