26.8.2024 - 29.8.2024

Konference: 76. sjezd chemiků

Datum: 26. - 29. 8. 2024
Místo: kampus Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Více informací: zde

Program%20II.png


76. sjezd chemiků se bude konat od 26. 8. do 29. 8. 2024 v kampusu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava pod záštitou:

 • prorektorky pro vědu a výzkum VŠB-TUO prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.
 • náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství, mládež a sport Mgr. Stanislava Folwarczného
 • náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy pro školství Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Flyer%20Sjezd%20chemik%C5%AF.JPG

Plenární přednášky:

 • MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA
  Oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice v Praze Krči
 • prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  Vysoká škola finanční a správní, a.s., VŠCHT Praha
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.
  Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • doc. RNDr. Monika Jerigová, Ph.D.
  Univerzita Komenského v Bratislavě
 • mjr. Ing. Bc. Dušan Trefilík, Ph.D.
  Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Vyškov
 • doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
  VŠCHT Praha
registrace%202.jpg

Těšíme se na setkání s Vámi!