12.4.2024 - 13.4.2024

KONFERENCE: 25. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

paragraph_center_zoom_3017.jpg
Datum: 12. - 13. 4. 2024
Místo: Zámecké návrší Litomyšl
Více informací: zde

Rádi bychom vás pozvali na každoroční jarní setkání, které je pořádáno Fingerlandovým ústavem patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Akce probíhá pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP a české divize International Academy of Pathology. Záštitu dále převzali děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D.

Seminář se bude konat ve dnech 12. – 13. dubna 2024 (pátek – sobota) v areálu Zámeckého návrší (dříve Evropské školicí centrum) v Litomyšli.

Seminář bude slavnostně zahájen v pátek ve 12:00 hod. a ukončen v sobotu ve 13:30 hod. Programové schéma semináře zůstane totožné jako v minulých letech – na páteční odpoledne jsme zařadili tradiční sklíčkový seminář našeho ústavu (demonstrované případy budou veřejně přístupné na internetových stránkách semináře) a blok sdělení věnovaný dvěma tématům – letos to bude patologie štítné žlázy a diagnostika neuroendokrinních nádorů a paragangliomů. Jedná se o problematiku, která je častá, vpravdě každodenní, a přitom v některých chvílích velmi obtížná. Navíc obě tyto oblasti patologie prodělávají velmi dynamický vývoj, takže jistě nebude na škodu si zopakovat a shrnout novinky, které se za poslední roky v těchto oblastech objevily. Proto jistě oceníte řečníky, kteří přislíbili účast. Jak je již v Litomyšli tradicí, půjde o špičkové odborníky, kteří představují záruku kvality – posuďte sami:

Catarina Eloy (Porto, Portugalsko)

Volkan Adsay (Istanbul, Turecko)

Ozgur Mete (Toronto, Kanada)

Během soboty bude pokračovat blok přednášek z diagnostiky neuroendokrinních nádorů a paragangliomů, včetně prezentace diagnosticky obtížných případů. Na úplný závěr semináře jsme zařadili přednášku věnovanou nádorům apendixu, jejichž diagnostika je v bioptické praxi často také velmi obtížná. Proto věříme, že tento bonusový „přívěšek“ oceníte …

Těšíme se na setkání v Litomyšli!