THETIS - TOP produkt veletrhu LABOREXPO

V rámci X. ročníku veletrhu analytické, měřící a laboratorní techniky LABOREXPO 2022 získal produkt společnosti Cordouan Technologies THETIS ocenění TOP PRODUKT.

Přístroj umožňuje měření velikosti a distribuce anizotropních nanočástic kombinací metod DLS, SLS a DDLS v jednom přístroji. Kombinace vysokého rozlišení a rozptylu světla pod více úhly umožňuje charakterizaci (nejen) anizotropních částic. Tento unikátní přístroj umožňuje snadno měřit délku a šířku anizotropních nanočástic v koloidní suspenzi!

Thetis umožňuje kinetická měření s rozlišením až 200 ms, která jsou vhodná pro sledování syntézy nanočástic nebo stability suspenzí v reálném čase. Pokročilý software ProƟ umožňuje analýzu časově rozlišené D-DLS, měření VV i VH, využití uživatelem zvoleného/automatického nastavení úhlu rozptylu, automatický výpočet délky, šířky a poměru stran či měření rotačního a translačního difúzního koeficientu. Výhodou jsou unikátní matematické algoritmy umožňující efektivní analýzu polydisperzních vzorků (Pade Laplace, SBL).

  • Analyzátor 3v1
  • Víceúhlový systém detekce rozptylu od 30 do 150 °
  • Detekce pomocí dvou typů polarizace VV a VH
  • Rozměry, poměr stran, délka a šířka nanočástic
  • Měření molekulové hmotnosti
  • Softwarový korelátor – funkce dynamického dělení času a analýzy dat
  • Velikost nanočástic 1 nm až 1 µm
  • Rozsah teplot: 10-70 °C
  • Anizotropní poměr 2 až 200

Pro více informací kontaktujte Petru Volfovou (volfova@pragolab.cz, +420 775 400 870).


1654165656120.jfif