Thermo Scientific Stellar - revoluční hmotnostní spektrometr

Ve světě vědeckého výzkumu je neustálá inovace klíčem k dosažení nových průlomů a efektivity. Thermo Fisher Scientific přichází s revolučním produktem, který přináší nevídané možnosti do oblasti hmotnostní spektrometrie – Thermo Scientific Stellar MS. Tento nový přístroj představuje jedinečné spojení špičkových technologií, které zásadně zvyšují rychlost a citlivost analýz.

Stellar%20MS.pngS Q-LIT technologií vám tento inovativní nástroj nabízí revoluční možnosti kvantitativní hmotnostní spektrometrie. Jedinečné propojení kvadrupólu, iontově koncentračního multipólu a dvojtlaké lineární iontové pasti přináší dosud nevídanou rychlost a přesnost analýz. Jste připraveni vstoupit do nové éry hmotnostní spektrometrie?

Jedinečné spojení špičkových technologií

Hybridní hmotnostní spektrometr Stellar kombinuje kvadrupólový hmotnostní analyzátor (QR5 Plus), který umožňuje izolaci prekurzoru až na 0,4 Th bez nutnosti provádět další ladění nebo izolaci. Klíčovou součástí je iontově koncentrační multipól (ICRM), který slouží jako kolizní cela s HCD fragmentací a zároveň akumuluje prekurzory a produktové ionty po HCD fragmentaci. Druhým analyzátorem a srdcem Stellaru je extrémně rychlá dvojtlaká lineární iontová past, která kombinuje vysokotlakou a nízkotlakou past pro maximální optimalizaci manipulace s ionty a jejich detekci. Vysokotlaká lineární iontová past slouží k ukládání a manipulaci s iontovými pakety pomocí rezonančních frekvencí k vysunutí nebo excitaci, což umožňuje synchronní výběr prekurzoru a/nebo fragmentaci pomocí CID. Vybrané produktové ionty MS2 mohou být navíc poslány zpět z vysokotlaké lineární iontové pasti do ICRM pro další disociaci a vznik intů MS3 pomocí HCD. Produktové ionty MS3 jsou nakonec odeslány do nízkotlaké lineární iontové pasti k detekci. Nízkotlaká lineární iontová past se používá pouze pro detekci. Statický nízký tlak neutrálního plynu umožňuje extrémně rychlou ejekci iontů bez následné fragmentace při skenovacích rychlostech až 220 kDa/s.

Rychlost, citlivost,  PRM

Stellar je navržen tak, aby splňoval specifické požadavky. Na HRMS lze odhalit např. tisíce zajímavých peptidů v biologickém vzorku, které je třeba masivně a robustně cíleně proměřit z hlediska jejich zastoupení a koncentrační variability. Skenovací rychlosti Stellaru jsou až desetkrát vyšší než kdykoliv dříve a je dosahováno až třikrát lepšího LOQ pro peptidy. Stellar umožňuje měřit PRM (Full scan produktových iontů pro každý prekurzor ), SRM či DIA (MS/MS spektrum celého prekurzorového rozsahu). Tyto postupy umožňují kvantifikaci tisíců analytů v jediné analýze, což je zásadní nejenom pro rozsáhlé proteomické studie.

Sch%C3%A9ma%20hmotnostn%C3%ADho%20spektr
Schéma hmotnostního spektrometru Thermo Scientific Stellar

Aplikační přednosti

Thermo Scientific Stellar není jen dalším přístrojem do laboratoře. Je to revoluční partner pro váš výzkum, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji. Přemýšlejte o všech hodinách, které byste mohli ušetřit, a o všech látkách, které byste mohli odhalit a kvantifikovat. Thermo Scientific Stellar je zde, aby vám pomohl dosáhnout nových výšin v hmotnostní spektrometrii – nepromeškejte tuto šanci. Kontaktujte nás a staňte se součástí této revoluce!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz, 771 137 630.

V%C3%ADce%20informac%C3%AD%20o%20Stellar