Thermo Scientific Dionex Inuvion – nová úchvatná platforma iontových chromatografů

Nová platforma iontových chromatografů Thermo Scientific™ Dionex™ Inuvion™ umožňuje jednodušší a intuitivnější iontovou analýzu než kdykoli dříve. Přináší přesně to, co vytížená analytická zkušební laboratoř hledá: trvale vynikající výsledky – každý den, pro každého uživatele. A v neposlední řadě schopnost upgradu jednotlivých konfigurací, což přináší možnost růstu Vašeho přístroje s růstem Vašich analytických potřeb.

Obr.%201%20Iontov%C3%A9%20chromatografy%
Obr. 1: Iontové chromatografy Inuvion

Pojďme si nejprve shrnout, co nová platforma iontových chromatografů Thermo Scientific Dionex Inuvion přináší:

1) JEDNODUCHÉ, INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

  • Inteligentní, funkčně zaměřený design umožňuje rychlý a bezpečný přístup k celému přístroji a  snadnou uživatelskou obsluhu.
  • Automatizované postupy spouštění a vypínání zajišťují rychlou přípravu přístroje na denní práci bez zásahu uživatele.
  • K dispozici jsou videa s návodem k použití, které zjednodušují nastavení přístroje a jeho obsluhu.
  • A samozřejmě vynikající a uživatelsky příjemný software Thermo Scientific™ Chromeleon™  CDS (Chromatography Data System), díky kterému lze využít všechny přednosti platformy Dionex Inuvion IC . Snadno se učí a snadno se používá, automatizuje a optimalizuje každodenní úkoly a pomáhá i nezkušeným uživatelům dosahovat konzistentních, vysoce kvalitních výsledků. 

2) MIMOŘÁDNĚ SPOLEHLIVÝ VÝKON

  • Díky pokročilé technologii vysoce výkonných čerpadel a elektronice přístroje lze při analýzách využívat vyšší tlaky a tedy  širší škálu kolon a mobilních fází, čímž se zvyšuje rychlost a kvalita analýz.
  • Možnost rychlé, flexibilní a pohodlné elektrolytické suprese, kdy stačí pouze připojit supresor. Pro regeneraci nejsou potřeba žádné chemikálie, žádné externí čerpadlo ani offline kondicionace.
  • Možnost využití technologie RFIC™ (Reagent-free IC), kdy si přístroj sám elektrolyticky připravuje eluent a do přístroje se doplňuje pouze deionizovaná voda. Tato konfigurace umožňuje gradientové separace, čímž zkracuje dobu analýz a přitom zajišťuje jejich vysoce konzistentní výsledky.

3) SNADNOU KONFIGUROVATELNOUST A UPGRADOVATELNOST

  • Univerzální, adaptabilní platforma vám dovolí nakonfigurovat systém Dionex Inuvion IC přesně podle Vašich analytických potřeb, ale také podle Vašeho rozpočtu. Systém je možné kdykoliv upgradovat na vyšší verzi. Máte tedy jistotou, že Váš systém bude vyhovovat i Vašim budoucím potřebám.
  • Více variant a periferních zařízení, jako je termostat kolon, monitor mobilní fáze/deionizované vody atd., rozšiřují schopnosti systému a umožňují Vám se snadno a ekonomicky efektivně přizpůsobit měnícím se typům vzorků a požadavkům na pracovní postupy.

Flexibilní, adaptabilní platforma Dionex Inuvion

Systém Dionex Inuvion si můžete nakonfigurovat tak, aby vyhovoval konkrétním analytickým a finančním požadavkům, a podle potřeby jej snadno rekonfigurovat. Platforma má tři základní konfigurace: Inuvion Core, Inuvion a Inuvion s možností RFIC. Jejich vlastnosti shrnuje uvedená tabulka.

Tabulka%201%20Srovn%C3%A1n%C3%AD%20jedno
Tabulka 1: Srovnání jednotlivých konfigurací platformy Inuvion

Základní konfigurace Inuvion Core dovoluje využití vyšších tlaků až 5000 psi při chemické supresi. Po konfiguraci Inuvion natáhnou ruku pracoviště, která nejsou zatížena velkým počtem vzorků, k analýze anorganických aniontů či kationtů s vodivostní detekcí a elektrolytickým supresorem k potlačení vodivosti mobilní fáze. Inuvion RFIC naproti tomu zaujme zejména laboratoře s vyšší průchodností vzorků a také centra, kde se nespokojí jen s manuální přípravou mobilní fáze. Tento IC systém umožňuje využití elektrolytického generování mobilní fáze se všemi jeho výhodami. Zejména se jedná o možnost gradientové separace, tj. zkrácení doby analýz při zvýšení citlivosti. Ke zvýšení citlivosti přispívá již sama mobilní fáze, kdy elektrolyticky generovaná hydroxidová fáze vede k nižším detekčním limitům díky lepší účinnosti suprese než manuálně připravovaná uhličitanová fáze. Projevuje se také vyšší průchodnost vzorků, kdy odpadá manuální příprava mobilní fáze. Všechny tyto konfigurace lze vybavit karuselovým autosamplerem jak typu AS-DV, tak typem AS-AP s termostatováním a derivatizací vzorků. Především je ale celá platforma koncipována s možností upgradu ze základní konfigurace Inuvion Core přes Inuvion až po Inuvion RFIC. Kdykoliv to Vaše analytické potřeby budou vyžadovat anebo prostě zatoužíte po snadnější obsluze, rychlejších a přesnějších analýzách, není nic snadnějšího než Váš systém Vašim potřebám přizpůsobit.

Stabilně vynikající výsledky každý den

Platforma Dionex Inuvion IC podporuje celou řadu kolon Thermo Scientific vhodných pro vyšší tlaky v systému, pomocí kterých lze  zvýšit rychlost a kvalitu separací, a to jak pro anionty, tak pro kationty. Celá platforma dále vyniká excelentní reprodukovatelností analýz a jejich citlivostí. Díky  variantě Reagent-Free IC (RFIC) se zvyšuje efektivita a zároveň je možné použití gradientu mobilní fáze k optimalizaci separací.


Obr.2%20Uk%C3%A1zka%20rychl%C3%A9%20sepa
Obr.2: Ukázka rychlé separace základních aniontů s uhličitanovou MF. Zkrácení doby analýzy díky typu kolony a vyššímu průtoku.
Obr.%203%20Uk%C3%A1zka%20reprodukovateln
Obr. 3: Ukázka reprodukovatelnosti analýzy základních aniontů – 40 nástřiků. Špičková technologie čerpadla a elektronika přístroje poskytují konzistentní a reprodukovatelné výsledky.
 Obr.%204%20Uk%C3%A1zka%20vysoce%20citliv

Obr. 4: Ukázka vysoce citlivé analýzy aniontů ve vodách. Eluent generátor (KOH) a elektrolytická suprese snižují pozadí, čímž dochází ke zvýšení citlivosti

 Obr.%205%20Uk%C3%A1zka%20optimalizace%20

Obr. 5: Ukázka optimalizace metody – zkrácení doby analýzy použitím gradientu mobilní fáze.

Iontové chromatografy Thermo Scientific Dionex přinášejí rozsáhlé možnosti analýz – a je jen na Vás, zda je využijete!

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na eliasova@pragolab.cz nebo na 771 137 630.