Iontová chromatografie

ICS-6000
Vysokotlaká iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem i v gradientovém režimu, gradientové pumpy, duální systém pro analýzu aniontů i kationtů paralelně; standardní, microbore i kapilární uspořádání s pracovním tlakem až 6000 psi.

Detail

Integrion
Novinka Dionex Integrion zastupuje nejvyšší třídu kompaktních iontových chromatografů s elektrolyticky generovaným eluentem (i v gradientovém režimu). Systém může být konfigurován ve standardní či microbore uspořádání, s vodivostním či elektrochemickým detektorem a elektrolytickým supresorem.

Detail

Inuvion
Nová platforma Dionex Inuvion využívá pokročilou technologii vysoce výkonných čerpadel a elektroniky přístroje, které umožňují použití vyšších tlaků, široké škály kolon a mobilních fází ke zvýšení rychlosti a kvality analýz. Inuvion Vám přináší mimořádně spolehlivý výkon, jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí a inteligentní, funkčně zaměřený design.

Detail

Aquion
Novinka Dionex Aquion je kompaktní iontový chromatograf připraven pro maximální nasazení v analýze aniontů i kationtů s vodivostní detekcí a předřazeným elektrolytickým supresorem

Detail

Easion
Novinka Dionex Easion IC je kompaktní iontový chromatograf pro analýzu vody s výjimečně jednoduchým nastavením a provozem s před konfigurovanými soupravami pro analýzy.

Detail

Iontová chromatografie

V případě iontové chromatografie a chromatografie iontů jde o metodu separace iontů a molekul na základě jejich náboje a velikosti. Tato metoda se používá v mnoha oblastech, jako jsou potravinářský průmysl, farmacie, chemický průmysl a mnoho dalších.

Iontová chromatografie s prověřenými systémy Dionex má své nenahraditelné místo v separačních technikách. Po krasavci Aquion natáhnou ruku pracoviště, která nejsou zatížena velkým počtem vzorků k analýze anorganických aniontů či kationtů s vodivostní detekcí a zbrusu novým supresorem k potlačení vodivosti mobilní fáze.