TSQ 9610 TROJITÝ KVADRUPOL

O produktu

Trojitý kvadrupol je nejjednodušší způsob k dosažení nízkých detekčních limitů s minimální úpravou vzorku za použití plné automatizace pomocí SRM (selected reaction monitoring).

TSQ 9000 je trojitý kvadrupol s možností vyjmutí iontového zdroje a výměny chromatografické kolony bez porušení vakua.

Tento hmotnostní spektrometr je dodáván ve dvojici s GC Thermo Scientific TRACE 1600 GC nebo TRACE 1610 GC, které nabízejí unikátní flexibilitu ve formě 'instant-connect' uživatelské výměny injektorů  a detektorů během několika minut bez nutnosti servisního zásahu.

Systém lze pro zvýšení automatizace vybavit autosamplery Thermo Scientific AI/AS 1610, Thermo Scientific Triplus RSH Smart a Thermo Scientific TriPlus 500 HS pro maximální automatizaci v nástřiku kapaliny, head space a techniky SPME.

'Analyzátor pesticidů'
Vedle klasického trojitého kvadrupolu připravilo Thermo pro zákazníky řešící problematiku pesticidů 'dedikovaný analyzátor'. Systém je dodáván jako řešení kompletní analytiky včetně kolon, standardů a analytických podmínek.