Charlie Chromeleon v novém kabátě – nejrozšířenější chromatografický software Chromeleon bere dech ve verzi 7.3.2

Charlie.pngVývojáři ze společnosti Thermo Fisher Scientific představili zbrusu novou verzi SW Chromeleon ve verzi 7.3.2. Vybrali jsme deset zajímavých novinek a vylepšení, které analytičtí specialisté vyhodnotili jako mimořádně užitečné. Nelze si nepovšimnout, že pět vyzvednutých vlastností se týká obecného zlepšení a pět je úzce spjato s hmotnostně spektrometrickým využitím. Chromeleon znovu dokazuje, že již dávno není jen jedinečným chromatografickým pomocníkem, ale též vyhledávaným dataakvizičním a evaluačním nástrojem pro hmotnostní spektrometrii s předřazenou plynovou, kapalinovou či iontovou chromatografií.


1. 
Kód místo klíče

Zásadní změnou je licencování bez použití USB klíče. Již není potřeba fyzické připojení klíče k počítači, což umožňuje plnou virtualizaci (postup licencování je stejný pro virtuální, cloudové nebo standardní prostředí). Licence je vázána na počítač s běžícím Chromeleon Domain Controllerem, po instalaci je třeba jen elektronicky aktivovat.


2. 
Možnost zjednodušit rozhraní

Uživatelé s přiřazenou rolí „Modify View Settings“ mohou upravovat a zjednodušovat lištu v prostředí Studia tak, aby obsahovala jen ty prvky, které jsou nezbytně nutné. 

Mo%C5%BEnost%20zjednodu%C5%A1it%20rozhra


3. Filtrování, grupování, práce se dvěma sekvencemi

Při práci s jednotlivými analýzami je v prostředí Studia nově možné jejich filtrování a vytváření skupin na základě přiřazených vlastností. Zajímavým vylepšením je simultánní práce se dvěma sekvencemi, což nachází uplatnění při konfirmačních analýzách vzorků měřených různými technikami.


4. Víceřádkový popis píků, rovnice regresní funkce

Požadavek na zobrazení více informací k danému chromatografickému píku byl vyslyšen a implementován do verze 7.3.2., stejně jako na první pohled nepodstatný detail – zobrazení a skrytí rovnice kalibrační přímky přímo v grafu.


5. Reporty

Propracovanost prostředí Report Designeru s formátem i logikou 64-bitového Excelu minimalizuje potřebu cokoliv přenášet do Microsoft prostředí a externě zpracovávat. Report Designer nově obsahuje přes 450 funkcí, podmíněné formátování, Unicode znaky či agregování jakýchkoliv parametrů (průměr, směrodatná odchylka, minimum, maximum, apod.).

Reporty.jpg

Reporty%20II.jpg


6. Rychlost zpracování rozsáhlejších MS analýz

S verzí 7.3.2 bylo zcela přepracováno interní procesování hmotnostně spektrometrických dat - pro představu - souběžné zpracování souborů může snížit čas procesování na 1/10 ve srovnání s předchozími verzemi. Takové vylepšení se zdá být zcela zásadní.

Rychlost%20zpracov%C3%A1n%C3%AD%20rozs%C


7. Tvorba instrumentální MS metody, export/import parametrů

Kvantitativní parametry MS skenů (SIM/SRM), pokud nejsou známy, se optimalizují pomocí zabudované procedury AuroSIM/SRM. Nově je pak možné tyto parametry elegantně přenést do instrumentální metody (stejně jako tzv. Inclusion list z vysokorozlišovacích instrumentů) a následně též do metody procesní. Import parametrů analytů je navíc možný skrze csv soubor z jiných dostupných zdrojů (např. databáze TraceFinder, BiopharmaFinder, NIST). 

Tvorba%20instrument%C3%A1ln%C3%AD%20MS%2


8. Specifické zobrazení MS dat

Velmi užitečné je rozšíření možností specifických zobrazení LC-MS a GC-MS chromatogramů TIC, XIC, apod. o uživatelsky definované záznamy založené na kvantitativním či konfirmačním SIM/SRM. Elementární složení u HRMS dat je možné nově zobrazit přímo v záznamu či tento údaj přenést jako proměnnou do Reportů.

Specifick%C3%A9%20zobrazen%C3%AD%20MS%20


9. MS tuning a kalibrace v GMP prostředí

Přístup k ladění a kalibraci hmotnostního spektrometru je možné upravit díky rolím a právům uživatele v regulovaném prostředí. Všechny aktivity jsou navíc ukládány a dokladovány v Audit Trailu, který je možné nově exportovat do .csv souboru.

MS%20tuning%20a%20kalibrace%20v%20GMP%20


10. Pokročilé biofarmaceutické utility

V neposlední řadě byla rozvinuta procedura dekonvoluce intaktních proteinů a prohloubena napojení na software BiopharmaFinder. Ověření molekulové hmotnosti makromolekul s jasnou indikací shody/neshody pro dané elementární složení a nové šablony reportů pro analýzu oligonukleotidů a biofarmaceutických přístupů MAM (Multi-Attribute Method) jsou pak již vytouženou třešničkou na dortu.

Pokro%C4%8Dil%C3%A9%20biofarmaceutick%C3

Nový Chromeleon 7.3.2 byl navržen s ohledem na zvýšení produktivity a efektivity pro jakoukoliv laboratoř, zvláštně pak v regulovaném GMP prostředí. Díky vylepšenému serverovému zpracování, rychlejšímu ukládání dat a optimalizovanému procesování na pozadí budete moci zkrátit nežádoucí prostoje, ušetřit drahocenný čas a snížit sledované náklady na minimum.

Do 31.7.2023 máte nyní možnost využít speciální akční nabídku, kdy při pořízení upgrade na Chromeleon 7.3.2 získáte praktický kurz Škola SW Chromeleon 7 při využití v LC/IC/GC pouze za rezervační poplatek (1 000,-). Neváhejte a přihlaste se na kurz ještě dnes, kapacita je omezena. 

Pro více informací a nezávaznou cenovou nabídku přímo pro Vás nás neváhejte kontaktovat (eliasova@pragolab.cz, 771 137 630).

Tým Pragolab s.r.o.